Latest News

HCL indexare taxe locale si impozite 2020

Consiliul Local a aprobat in sedinta sa de consiliul din data de 27.11.2019 , indexarea cu 4,6% a impozitelor si taxelor loacle pentru anul 2020,cu ra...

Informare etapa finala PUG Racasdia

Documentatia finala ,privind actualizarea PUG Racasdia ,poate fi vizualizata mai jos , in fisierele atasate. Comentarii sau observatii pot fi depuse l...

HCL scutiri majorari taxe locale pt persoane fizice

Hotararea Consiliului Local  nr 51 din 29.10.2019 , privind scutirile de la plata majorarilor de intarzaiere si a penalitatilor, precum si proced...

Anunt APM- etapa de incadrare

Anuntul poate fi vizuailizat in fisierul atasat.

Anunt APM -solictare acord mediu

Anuntul APM pentru solicitare acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare strazi comunale in localitatea Racasdia " poate fi consultat in atasame...